Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS TT Phong Hải

TT Phong Hải - Bảo Thắng - Lào Cai
984285521
lci-baothang-thcsttphonghai@edu.viettel.vn